Rydning og klipning af hyben

}

18 maj, 2022

Igen i år får vi klippet/knust hyben langs vores vejrabatter i grundejerforeningen. Arbejdet udføres i uge 21 inden Kristi Himmelfarts dag.

Hvis der er grundejere, der ønsker rydning på deres grund, kan det ske for egen regning. Det er Morten, der klipper igen i år.

Kontakt:

Morten Vangsted, Sønderhedens Skov- og Haveservice. Kan kontaktes på telefon 23 46 21 53

Seneste på opslagstavlen