Rydning og klipning af hyben

}

14 apr, 2023

Igen i år får vi klippet/knust hyben langs vores vejrabatter i grundejerforeningen. Arbejdet udføres i fra 15. – 19. maj 2023

Hvis der er grundejere, der ønsker rydning på deres grund, kan det ske for egen regning. Det er Morten, der klipper igen i år.

Kontakt:

Morten Vangsted, Sønderhedens Skov- og Haveservice. Kan kontaktes på telefon 23 46 21 53

Seneste på opslagstavlen