Nyt fra Grundejerforeningen Nørlev Strand –  Februar 2022

}

3 feb, 2022

Godt nytår til jer alle. 

Ny hjemmeside.

Vores hjemmeside https://noerlevstrand.dk/ blev lavet for flere år siden og formatet den er lavet i, er ikke up to date, så Christian Sahl har været os behjælpelig med at ændre den til et nyt, tidssvarende format. Lotte fra bestyrelsen har lovet, at hun fremover vil hjælpe med at holde hjemmesiden ajour og vi håber I vil tage godt imod den. Har I ideer til emner som bør fremgå af hjemmesiden, eller har I f.eks. flotte fotos fra området, som kan supplere denne, er I velkomne til at sende en mail til os i bestyrelsen.

Fra bestyrelsen skal der lyde en stor tak til Christian Sahl for hans store arbejde med både at vedligeholde hjemmesiden de seneste mange år samt udarbejdelsen af den nye.


Stormen Malik
Så gik den ikke længere. I lørdags blev vi ramt af stormen Malik.

Værst gik det ud over vores trapper til stranden, som vi jo valgte, at lade blive stående hen over vinteren. Kun trappen ved Majvej ”overlevede” stormen. Det er planen, at der skal laves nye trapper i foråret 2022 og om muligt, vil trapperne tilpasses ramperne på diget – eventuelt kan det blive nødvendigt med en forankring på stranden.


Sandfodring
Da der i efteråret 2021 ikke har været perioder med store vindstyrker, har der ikke været behov for at fjerne sand i sejlrenden ved Hirtshals. Derfor er der ikke blevet sandfodret i efteråret.

Efter nytår fik vi besked fra Hjørring Kommune om, at man gik i gang med at fjerne ca. 150.000m3 sand fra indsejlingen ved Hirtshals havn og hvis I har været i sommerhus i uge 2, har I kunnet se skibet Freja R sejle i pendulfart med sand.

I kan følge skibet på apps som VesselFinder eller MarineTraffic eller via linket: https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:156806/zoom:10

Det er meningen, at der ved vores strand bliver fodret med ca. 23.000m3 sand i denne omgang.

Da der i uge 3 kom mere gang i vinden og bølgerne valgte ejerne af Freja R at indstille sandfodringen, så vi nåede kun at få en skibsladning sand. Ifølge Hjørring Kommune vil Freja R begynde sandfodringen igen i løbet af februar måned.

Alt afhængig af vindforholdene her i foråret vil der, hvis planen holder, komme endnu en sandfodring inden sommerferien.


Beplantning på kystsikringen.
Vi forventer, at der i løbet af april måned vil blive kørt sand på kystsikringen således stenene igen bliver dækket.  Herefter vil det øverste af kystsikringen blive beplantet med hjelm, således vi undgår at sandet fyger ind over land.


Affaldshåndtering
Vi har været i dialog med Affald Hjørring og har modtaget en kortlægning af hvor stor udfordringen med fremførsel af skraldebiler på vores fremtidigt for smalle veje er. Denne kortlægning peger i retning af, at det vil være forbundet med større omkostninger, at tilpasse vejene de nye større skraldebiler og derfor synes Molok-løsningen at være den mest oplagte løsning. Vi fortsætter dog arbejdet med at finde den løsning, der kommer til at passe os alle bedst.


Hjertestarter
I sommeren 2021 ansøgte vi fadderskab på en hjertestarter til området. Grundet stor efterspørgsel på hjertestartere, har vi desværre fået afslag fra TRYG-fonden i denne omgang. Vi kan frit søge på ny og da de fleste synes det er en god idé med en hjertestarter i området (og vi kan få en billig tilslutning og driftsstrøm fra pumpehuset ved Sommervej), så søger vi naturligvis igen.


Byggeri/lokalplan
Vi vil igen lige nævne, at der jo er stor byggeaktivitet på både nybyggeri og ombygning i grundejerforening for tiden, hvilket overordnet set er positivt. En vigtig forudsætning for at området bevarer sin karakter er dog, at reglerne/begrænsningerne for byggerierne respekteres og følges. Bestyrelsen henstiller således til at alle sætter sig ind i- og følger lokalplanen for området, inden man påbegynder sit byggeri. Lokalplanen kan findes på vores hjemmeside, Grundejerforeningen Nørlev Strand.


Generalforsamling og arbejdsdag 2022.
Generalforsamlingen og arbejdsdag holdes lørdag den 28. maj 2022, så sæt allerede nu X i kalenderen.

 

På bestyrelsens vegne
Kim Jakobsen

Seneste på opslagstavlen