Nyt fra Grundejerforeningen Nørlev Strand –  Oktober 2022

Nyt fra Grundejerforeningen Nørlev Strand –  Oktober 2022

Nyt fra Grundejerforeningen Nørlev Strand  oktober 2022 Kystnære havvindmøller ved Hirtshals European Energy a/s har ansøgt Energistyrelsen om gennemførelse af en forundersøgelse for et kystnært havvindemølleprojekt som strækker sig fra Hirtshals havn og ned langs...
Nyt fra Grundejerforeningen Nørlev Strand –  Oktober 2022

Rydning og klipning af hyben

Igen i år får vi klippet/knust hyben langs vores vejrabatter i grundejerforeningen. Arbejdet udføres i uge 21 inden Kristi Himmelfarts dag. Hvis der er grundejere, der ønsker rydning på deres grund, kan det ske for egen regning. Det er Morten, der klipper igen i år....