Nyhedsbrev fra Fritidshusejernes Landsforening

Nyhedsbrev fra Fritidshusejernes Landsforening

Nyhedsbrev fra Fritidshusejernes Landsforening, juni 2023 Vi er medlemmer af landsforeningen og du kan læse nyhedsbrev nr. 3 herunder eller på landsforeningens website  Nyhedsbrev nr. 3, juni 2023, Fritidshusejernes...
Nyhedsbrev fra Fritidshusejernes Landsforening

Generalforsamling og arbejdsdag lørdag d.20. maj 2023

Generalforsamlingen og arbejdsdag afholdes lørdag den 20. maj 2023. Herunder kan du hente relevante skrivelser vedrørende generalforsamlingen  Indkaldelse generalforsamling lørdag den 20. maj 2023  Indkaldelse arbejdsdag lørdag den 20. maj 2023  Fuldmagt...
Nyhedsbrev fra Fritidshusejernes Landsforening

Rydning og klipning af hyben

Igen i år får vi klippet/knust hyben langs vores vejrabatter i grundejerforeningen. Arbejdet udføres i fra 15. – 19. maj 2023 Hvis der er grundejere, der ønsker rydning på deres grund, kan det ske for egen regning. Det er Morten, der klipper igen i år. Kontakt:...
Nyhedsbrev fra Fritidshusejernes Landsforening

Nyt fra Grundejerforeningen Nørlev Strand –  Oktober 2022

Nyt fra Grundejerforeningen Nørlev Strand  oktober 2022 Kystnære havvindmøller ved Hirtshals European Energy a/s har ansøgt Energistyrelsen om gennemførelse af en forundersøgelse for et kystnært havvindemølleprojekt som strækker sig fra Hirtshals havn og ned langs...
Nyhedsbrev fra Fritidshusejernes Landsforening

Rydning og klipning af hyben

Igen i år får vi klippet/knust hyben langs vores vejrabatter i grundejerforeningen. Arbejdet udføres i uge 21 inden Kristi Himmelfarts dag. Hvis der er grundejere, der ønsker rydning på deres grund, kan det ske for egen regning. Det er Morten, der klipper igen i år....