Arbejdsdagen fastholdes den 23. maj 2020

}

12 maj, 2020

Lørdag den 23. maj 2020 indbydes til vedligeholdelse af veje, stier, grøfter, beplantning og klitrensning.

OBS: Nyt mødested – Pumpehuset på hjørnet af Sommervej og Augustvej

Seneste på opslagstavlen